Formål

FORMÅL

Barnas Fredspris har som formål å bygge skoler og hjelpe andre barn til utdanning. Barn som ikke har de samme mulighetene som barn i Norge. Dette gjør vi ved at vi inviterer lokale skoler til å delta i «årets prosjekter».

Barnas Fredspris vil at det skal ligge en lærdom i det arbeidet barna gjør når de arbeider med prosjekter. Barna skal vite hva pengene de samler inn går til. De skal se hvor mye det faktisk hjelper når de samler inn penger ved at de følger pengene fra innsamling, underveis i prosjektet og helt til prosjektet er fullført. På denne måten får barna kjennskap til prosjektene, til barn i andre deler av verden og de får et nært eierforhold til det vi jobber med.

Det er barna selv som fordeler pengene de har samlet inn. Barnas fredspris får søknader fra prosjekter i ulike land som jobber for at barn skal få gå på skole. Til sist drar noen barn i styret til de forskjellige prosjektene og ser selv at pengene kommer frem, og at de blir brukt i henhold til søknad.