Historikk

Initiativet til Barnas Fredspris ble tatt av Kari Thomassen og elever ved Borge skole høsten 2000.

Borge skole var den første skolen i Porsgrunn som deltok i prosjektet. Det ble i løpet av noen dager samlet inn 25.000 kroner. Leder og pådriver for videre arbeid var lærer Kari Thomassen ved Borge skole.

Dette var ikke første gangen Kari og klassen hennes gjorde noe slikt. Aktørene bak Barnas Fredspris på Borge skole ønsket å gjøre slike ting til et fast årlig arrangement som kunne omfatte flere skoler. Dette var begynnelsen på historien om Barnas fredspris hvor barn har hjulpet barn gjennom 12 år under slagordet «Barn hjelper barn».

Borge skole var den første skolen i Porsgrunn som gjennomførte dette. Pengene var egentlig ment å gå til et prosjekt i Nord Korea, men på grunn av de daværende tilstandene i landet, ble dette ikke mulig. Pengene ble i stedet gitt til barn i Luanda i Angola, der Redd Barna arbeider for nødstilte barn etter borgerkrigen.

Borge skole ønsket å gjøre slike ting til et fast årlig arrangement som kunne omfatte flere skoler. Den 14. juni ble det holdt møte på daværende ordfører Elisabeth A. Nilsens kontor. Her ble det første interimstyret valgt.

For å spre ideen ble alle barne- og ungdomsskolene i Porsgrunn ble invitert til et informasjonsmøte i bystyresalen 30. august 2001. Her deltok representanter fra 8 barneskoler og 2 ungdomsskoler, til sammen 66 elever og 10 voksne. Deretter ble det konstituerende årsmøte ble holdt i bystyresalen i Porsgrunn Rådhus 27. august 2001. I tillegg til interimstyret deltok elever, foreldre og lærere fra Grønli skole, Myrene skole, Hovet skole og Borge skole. Årsmøtet vedtok vedtekter, og valgte nytt styre. Interimstyret ble gjenvalgt. I tillegg valgte årsmøtet, i tråd med vedtektene, tre nye elevrepresentanter til styret, slik at barna kom i flertall. Én av elevrepresentantene trakk seg imidlertid etter årsmøtet, slik at det måtte gjennomføres et suppleringsvalg 19. september 2001.

Etter dette har flere og flere skoler blitt med for å samle inn penger til Barnas Fredspris. På Myrene skole har de hvert år en solidaritets dag  før høstferien. Da stekes det vafler, bakes kaker, kokes kaffe og blandes saft som blir solgt ute i skolegården. Foresatte og e som ønsker det blir da invitert til skole for å delta. 7. trinn går rundt i byen og samler inn penger i bøsser. Denne dagen er noe elevene på Myrene skole er kjent med og som de gleder seg til. Elever som ønkser det kan også ha med seg 10 kr, solidaritets tier`n som de kan putte på bøssa til 7. trinn. Dette er en tradisjon som Myrene skole har holdt på med i mange år.

Skoler som de siste årene har vært med på å bidra til at flere elever bl.a i Kenya får mulighet til å få seg en utdanning er; Borge skole, Myrene skole, Grønli skole, Tveten skole, Heistad skole, Stridsklev skole, Klevstrand skole, Kjølnes ungdomsskole og Bergsbygda Montesorriskole. Uten iveren og støtten fra disse skolen hadde ikke Barnas Fredspris hatt muligheten til å bygge skoler, kjøpe bøker, skoleuniformer og måltider på skolen. TUSEN TAKK til alle for et fantastisk samarbeid:-)

 

Dersom du ønsker å bidra til at Barnas Fredspris kan hjelpe enda flere barn, er vi veldig takknemlig alle bidrag.

VIPPS: #72110

Kontonummer:  2670 42 53434  

TUSEN TAKK!

 

Malala