Bilder

Et barn, en lærer, en bok og en penn kan forandre verden!

Barn samler inn penger for at barn skal få mulighet til å gå på skole andre steder i verden.  Elevene i styret til Barnas Fredspris fordeler penger etter søknader,  og drar selv til prosjektene for å se at pengene blir brukt i samsvar med søknad

Prosjekter vi har støttet i 2016:

Amboseli: 28500,- NOK

Ogiek: 22 000,- NOK

Jan’s  Acedemy: 24 000,- NOK

Arereson Academy: 73 000,- NOK

Mamas i Manila: 16 300,- NOK

Muhoroni: (Moses Osoro): 70 000,- NOK. Pengene kan først utbetales når vi har fått mer bekreftet informasjon om prosjektet, tegninger av skolen og opprettet kontakt med de lokale driverne av skolen.

Gaver ved besøk: 10 000,- NOK

Vi har dermed fordelt 173 800 til ulike prosjekter i Afrika og Asia. 70 000,-kr står klare til utbetaling hvis rammene for prosjektet blir klare.