Avis

Vi har laget en avis som forteller litt om oss og våre prosjekt.

Vi har delt ut til alle elever på skolene i Porsgrunn, og til våre samarbeidspartnere.

Her kan du lese avisen:

Avis nr.2 Barnas Fredspris mai 2019,

Avis nr. 1 Barnas Fredspris november 2016