Ønsker du å bidra?

                                           

Barnas Fredspris er en uavhengig organisasjon av barn, for barn som holder til i Porsgrunn kommune.

Barn er eksperter på å være barn, så da er det helt naturlig at nettopp barn hjelper barn.

Vi samarbeider med prosjekter i Kenya og Filippinene, der målet er å hjelpe barn til utdanning.

Styret består av barn fra Porsgrunnskolen og fire voksne veiledere. Det er kun barna som har stemmerett.

Hvert år har vi et bevilgningsmøte der vi fordeler midlene vi har samlet inn til barns utdanning i Kenya og Filippinene.

Vi får midlene våre fra skolene i Porsgrunn, Porsgrunn kommune, lokale lag og bedrifter.

Målet vårt er at barna i Porsgrunnskolen skal;
  • Vite hva pengene de samler inn går til.
  • Følge pengene fra start til fullført prosjekt.
  • Lære om de ulike  prosjektene.
  • Lære om hvordan barn har det i andre deler av verden.
  • Lære om fordeling og økonomi.

« 1 av 4 »