Møteplan for Barnas Fredspris høsten 2016

Styremøte Tirsdag 23.08.16

Topptur Onsdag 31.08.16

Infomøte Torsdag 08.09.16

Styremøte Torsdag 08.09.16 Avismøte i forlengelsen av infomøtet

Styremøte Mandag 19.09.16

Styremøte Tirsdag 18.10.16

Mulig møte søndag 30.10.16 hvis behov ang. avisa kl. 17.00

Styremøte Onsdag 09.11.16

Juleavslutning Torsdag 08.12.16