Fremdrift

Her legges fremdriftsplaner og møtedatoer.

 

Første møte etter nyttår er tirsdag 9. januar.

Møteplan videre for 2018 blir lagt ut så snart den er klar.