Avis

Vi har laget en avis som forteller litt om oss og våre prosjekt.Vi har delt ut til alle elever på skolene i Porsgrunn, og til våre samarbeidspartnere. I tillegg selger vi løssalgsaviser.

Avis nr. 1 Barnas Fredspris november 2016