Årsplan

Her legges fremdriftsplaner og møtedatoer.

Vårens datoer:

01.03: Vanlig møte
20.03: Årsmøte i rådhuset – Innkalling årsmøte BF 20.03.18
25.04: Bevilgningsmøte
I tillegg kommer et møte før 17.mai  ( Vi skal gå i borgertoget)                                  og sommeravslutning i juni.

 

Møteplan videre for 2018 blir lagt ut så snart den er klar.