Årsplan

Her legges fremdriftsplaner og møtedatoer.

Møteplan  for høsten  2018, sett av datoene, mer informasjon kommer med innkallingene på facebook:

Styremøte 3. september

Styremøte 25. september

Syremøte 24. oktober