Barnas Fredspris

                       BARN HJELPER BARN

Et av målene til Barnas Fredspris er å bygge skoler og hjelpe barn til utdanning.  Vi har samarbeidet med mange prosjekter, bl.a.  i Kenya og i Manila.

Barnas Fredspris er en uavhengig organisasjon av barn, for barn som holder til i Porsgrunn. Barn er eksperter på å være barn, så da er det helt naturlig at nettopp barn hjelper barn. I Barnas Fredspris er det kun barna som har stemmerett. Det er 4 voksne i styret som fungerer som veiledere, men det er barna som bestemmer. Hvert år har vi et bevilgningsmøte hvor vi fordeler penger til våre prosjekter.

Det er skolene i Porsgrunn og skoleelevene som samler inn de fleste midlene til prosjektene.

Det ligger en lærdom i det arbeidet barna gjør når de er med i organisasjonen. De skal vite hva pengene de samler inn går til. De skal se hvor mye det faktisk hjelper når de samler inn penger. De følger pengene fra forberedelser, innsamlinger, og helt til prosjektet er fullført.  På denne måten får barn lære om de ulike  prosjektene, om hvordan barn har det i andre deler av verden, om fordeling og økonomi.

Når man driver en organisasjon hvor et av formålene er å gi økonomisk støtte til skoler og drift av disse, er det et poeng å ha det økonomiske i orden. Alle penger som er innsamlet, går direkte til formålet. Barnas Fredspris er basert på frivillighet, så det er ingen som mottar lønn eller andre godtgjørelser. Barnas Fredspris har en egen driftskonto.

Inntektene får vi hovedsaklig fra lokale bedrifter og lokalt næringsliv.

Dersom du ønsker å bidra økonomisk til at Barnas Fredspris kan hjelpe enda flere barn, er vi veldig takknemlig for et bidrag.

Vi er registrert som grasrotmottaker hos Norsk Tipping, dere kan sette inn penger på vår bankkonto, gjerne opprette faste månedlige trekk, hva med «femtilappen» 🙂   Eller vipps et bidrag.

 Grasrotandel

Grasrotandelen 

 Vipps til #72110 Barnas Fredspris

Enkle bidrag eller faste trekk kan settes inn på vår konto :  

2670 42 53434

TUSEN TAKK!